ประตู

ประเภทไม้

ไม้แดง , ไม้สัก , ไม้มะค่า , ไม้จำปาพม่า , ไม้ตะแบก , ไม้ตะเคียน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตบานประตูไม้สัก บานประตูไม้จำปาพม่า และบานประตูไม้ตะแบก

ผลิตวงกบไม้แดง วงกบไม้มะค่า วงกบไม้ตะเคียน

บริการ

ผลิตวงกบและบานประตูสำหรับโครงการและเจ้าของบ้าน ตามการออกแบบที่ลูกค้าต้องการ