ไม้เต็ง

ไม้เต็งเป็นไม้เนื้อแข็ง แก่นไม้มีสีอ่อน ลายไม้สวยเป็นพิเศษ เต็งเป็นไม้ในตระกูล Shorea มีชื่อในเรื่องความแข็งของเนื้อไม้เต็งเป็นไม้ที่นิยมใช้ในงานหนักเช่น ไม้ปูพื้น งานก่อสร้าง เครื่องเรือนเอนกประสงค์ กรอบไม้และใช้ต่อเรือ

ไม้ที่จำหน่าย

 

ขนาดไม้ปูพื้นปาร์เก้

1 x 2 x 12 and up
1 x 4 x 14 and up
1 x 6 x 36 and up
1 x 8 x 36 and up
Measurements in inches

 

ข้อมูลสินค้า ไม้เต็ง

ชื่อสามัญ ไม้เต็ง, Shorea Obtusa
ชื่อเรียกอื่นๆ Balau, Thitya, Phchok, Chik, Mai Teng, Mai Nua Keng
ตระกูลไม้ Dipterocarpaceae
เปอร์เซ็นต์ความชื้น 0.75
JANKA HARDNESS 1780 (Very hard wood)
ความชื้นหลังการอบแห้ง 14%
ไม้ที่จำหน่าย ไม้ปาร์เก้ ลิ้น ราง, ไม้แผ่น
คุณสมบัติ Heartwood light to deep brown with brush stroke streaked grain. Ideal construction, roofing, flooring and boat building material.
ลักษณะการใช้ General construction, boatbuilding, furniture components, flooring, railroad crossties, joinery, turnery.